Pizzas Tradicionais

Grande (2 sabores)

Média (1 sabor)

Pequena (1 sabor)

Todas as pizzas salgadas levam orégano.